WELKOM BIJ LEIDSE STUDENTEN EKKLESIA
EKKLESIA TAALGROEP LEIDEN

 

Sinds 2016 organiseert de Ekklesia Taalgroep gratis taalcoaching en taalactiviteiten voor vluchtelingen en statushouders om hen ondersteuning te bieden bij het opbouwen van hun nieuwe bestaan. Vrijwilligers verzorgen wekelijks taallessen of gaan individueel met een anderstalige aan de slag. Daarnaast vinden er regelmatig sociale activiteiten plaats, zoals een gemeenschappelijke lunch of een uitstapje naar een museum. Het taalproject zorgt ervoor dat nieuwkomers vaardiger worden in het Nederlanders en draagt daarnaast op een bijzondere manier bij aan onderling contact tussen anderstalige en Nederlandse inwoners van de regio Leiden.

Wie zijn wij?

In 2015, toen het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis ook in Leiden merkbaar was, sloeg een groepje enthousiaste leden van de Leidse Studenten Ekklesia de handen ineen om te werken aan een taalproject dat begin 2016 van start ging. In de jaren daarop kreeg de Taalgroep steeds meer vorm. De organisatie werd weliswaar steeds professioneler, maar nog steeds wordt de groep gekenmerkt door de persoonlijke aanpak en de informele sfeer.

Binnen de Taalgroep houdt een coördinatieteam zich bezig met de organisatie en zijn er zo’n vijftig vrijwilligers actief die groepslessen en individuele taalcoaching voor hun rekening nemen. Zowel bij de coördinatie als bij de taalondersteuning zelf is een diverse groep vrijwilligers werkzaam: van studenten tot senioren, afkomstig van de Leidse Studenten Ekklesia en van daarbuiten.

Wat doen we precies?

Het taalprogramma richt zich sinds halverwege 2017 met name op geïsoleerde statushouders (waaronder lager opgeleiden, analfabeten/anders-alfabeten en moeders met jonge kinderen). Omdat zij

vanwege hun vaak kwetsbare positie wel een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, bieden wij onze deelnemers structurele taalondersteuning op een overwegend basaal niveau (A0 tot A2).

Wekelijks vinden er op Rapenburg 100 in kleine groepjes taallessen plaats die worden geleid door minimaal twee coaches per groep. We onderscheiden ons van het lesaanbod van de reguliere taalscholen door de informele en gezellige sfeer (koekjes, thee en koffie zijn altijd volop aanwezig) en de nadrukkelijke focus op conversatie. Aanvullend op de taallessen bieden we anderstaligen de mogelijkheid om op individuele basis met een vrijwilliger Nederlands te oefenen.

Van onze vrijwilligers wordt geen didactische achtergrond verwacht, hoewel het natuurlijk wel van belang is dat zij affiniteit met de doelgroep hebben en zich open en flexibel opstellen. Onder andere in samenwerking met de landelijke organisatie Het Begint met Taal stellen wij lesmateriaal ter beschikking en bieden wij vrijwilligers de kans hun kennis en vaardigheden te verbreden.

De Ekklesia Taalgroep is een initiatief van de oecumenische Leidse Studenten Ekklesia. De Ekklesia Taalgroep is aangesloten bij de landelijke koepel Het Begint met Taal. Het krijgt daarbij financiële en materiële steun van het Oranje Fonds, de Vereniging Leidse Studenten Ekklesia, Fonds 1818, Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe, de Haëlla Stichting en de gemeente Leiden.

Je kunt ook als donateur het Ekklesia Taalprogramma steunen. Daarmee wordt niet alleen het huidige project gefinancierd, maar ook een financiële basis gelegd voor de toekomst. Je kunt bijdragen door te storten op bankrekeningnummer NL66 INGB 0004 8198 29 t.n.v. Vereniging Leidse Studenten Ekklesia o.v.v. Steun Taalprogramma.

Als dank ontvang je een originele set wenskaarten, gemaakt door een Syrische grafisch ontwerpster.

De Ekklesia Taalgroep:

Contact

Heb je een vraag over de activiteiten van de Taalgroep?

Of wil je zelf ook iets betekenen als vrijwilliger?

Neem gerust contact met ons op!

Telefoon: 06-34069967

E-mail: taalgroep@ekklesialeiden.nl

Website: www.projecten.ekklesialeiden.nl

Facebook: www.facebook.com/EkklesiaTaalgroepLeiden